top of page
Hai Tang Takeout Menu - July 2022 - pg. 1
Hai Tang Takeout Menu - July 2022 - pg. 2
Hai Tang Takeout Menu - July 2022 - pg. 3
Hai Tang Takeout Menu - July 2022 - pg. 4
Hai Tang Dinner Menu pg.1
Hai Tang Dinner Menu pg. 2
Hai Tang Dinner Menu pg. 3
Hai Tang Dinner Menu pg. 4
Hai Tang Dinner Menu pg. 5
Hai Tang Dinner Menu pg. 6
Hai Tang Dinner Menu pg. 7
Hai Tang Dinner Menu pg. 8
Hai Tang Dinner Menu pg. 9
Hai Tang Dinner Menu pg. 10
Hai Tang Dinner Menu pg. 11
Hai Tang Dinner Menu pg. 12
Hai Tang Dinner Menu pg. 13
Hai Tang Dinner Menu pg. 14
Hai Tang Dinner Menu pg. 15
Hai Tang Dinner Menu pg. 16
bottom of page